|

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna, General Duty Assistant
State Wise Registered Personnel


S. No. State/UT Name Total Nodal Officers
1 Andhra Pradesh 389
2 Arunachal Pradesh 120
3 Assam 2579
4 Bihar 5657
5 Chandigarh 1016
6 Chhattisgarh 1155
7 Delhi 4673
8 Goa 50
9 Gujarat 2872
10 Haryana 4905
11 Himachal Pradesh 3035
12 Jammu and Kashmir 1784
13 Jharkhand 1013
14 Karnataka 390
15 Kerala 2273
16 Madhya Pradesh 6722
17 Maharashtra 1789
18 Manipur 17
19 Meghalaya 203 N/A
20 Mizoram 660
21 Nagaland 90
22 Odisha 1843
23 PUDUCHERRY 240 N/A
24 Punjab 1421
25 Rajasthan 1946
26 Tamil Nadu 3741
27 Telangana 1063
28 Tripura 1040
29 Uttar Pradesh 13424
30 Uttarakhand 4072
31 West Bengal 18862
Total:- 89044

Nodal Officers List


Nodal Officers List not available here

Data Source : Ministry of Skill Development & Entrepreneurship