|

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna, Home Health Aide
State Wise Registered Personnel


S. No. State/UT Name Total Nodal Officers
1 Andhra Pradesh 30
2 Arunachal Pradesh 235
3 Assam 1579
4 Bihar 2658
5 Chhattisgarh 60
6 Delhi 588
7 Goa 50
8 Gujarat 780
9 Haryana 513
10 Himachal Pradesh 1198
11 Jharkhand 712
12 Karnataka 459
13 Kerala 90
14 Madhya Pradesh 110
15 Manipur 571
16 Mizoram 150
17 Odisha 60
18 Punjab 1921
19 Rajasthan 355
20 Tamil Nadu 1376
21 Telangana 564
22 Uttar Pradesh 2002
23 Uttarakhand 390
24 West Bengal 450
Total:- 16901

Nodal Officers List


Nodal Officers List not available here

Data Source : Ministry of Skill Development & Entrepreneurship