|

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna, Emergency Medical Technician
State Wise Registered Personnel


S. No. State/UT Name Total Nodal Officers
1 Andhra Pradesh 25
2 Assam 210
3 Bihar 600
4 Chhattisgarh 224
5 Delhi 1200
6 Gujarat 180
7 Haryana 593
8 Himachal Pradesh 30
9 Jammu and Kashmir 180
10 Jharkhand 330
11 Karnataka 44
12 Kerala 60
13 Madhya Pradesh 199
14 Maharashtra 156
15 Odisha 30
16 Punjab 1182
17 Rajasthan 650
18 Tamil Nadu 372
19 Uttar Pradesh 1915
20 Uttarakhand 120
21 West Bengal 102
Total:- 8402

Nodal Officers List


Nodal Officers List not available here

Data Source : Ministry of Skill Development & Entrepreneurship