|

Occupational Therapist
State Wise Registered Personnel


S. No. State/UT Name Total Nodal Officers
1 ASSAM 1 N/A
2 BIHAR 10 N/A
3 CHANDIGARH 2 N/A
4 DELHI 43 N/A
5 GUJARAT 42 N/A
6 HARYANA 3 N/A
7 KARNATAKA 9 N/A
8 KERALA 10 N/A
9 MADHYA PRADESH 6 N/A
10 MAHARASHTRA 93 N/A
11 ODISHA 12 N/A
12 PUDUCHERRY 3 N/A
13 PUNJAB 3 N/A
14 RAJASTHAN 27 N/A
15 TAMIL NADU 130 N/A
16 TELANGANA 2 N/A
17 UTTAR PRADESH 21 N/A
18 UTTARAKHAND 3 N/A
19 WEST BENGAL 6 N/A
Total:- 426

Nodal Officers List


Nodal Officers List not available here

Data Source : MoFHW